CHAP - Barnhälsa och föräldraskap

Vårt uppdrag är att med forskning, specialiserad vård och metodutveckling främja hälsa och välbefinnande hos barn och föräldrar och stödja spridning av effektiva metoder för samhällets insatser som rör föräldrar och barn.

Forskargruppen i CHAP

Inom CHAP studeras de faktorer i familjen, vården och samhället som påverkar barns hälsa och utveckling. Vår forskning rör hälsopromotion, prevention och tidiga insatser via BVC, förskola och socialtjänst samt specialiserat omhändertagande av utsatta barn. Forskargruppen i CHAP har tre inriktningar: barnskydd, barnhälsovård och föräldrastöd.

Pappa och dotter