Vårmöte den 2 april

Nu är det dags för vårmöte för Föreningen för magistrar eller alumner med D-nivå i vårdvetenskap!


Tid: Onsdagen den 2 april kl.17.00– 19.00 

Plats: Akademiska sjukhuset, ing. 17, 3tr

Läs inbjudan

Vi är som en fackförening

En alumn kan vara mer än en tidigare student. Medlemmarna i alumnföreningen för vårdvetare på magister- eller D-nivå vill även vara goda förebilder och stöttepelare i arbetslivet.

Under alumnveckan i oktober samlade Alumnföreningen för vårdvetare på magister- eller D-nivåinspiration med en medicinsk vandring på museum Gustavianum.

Läs hela reportaget från Universen 6/2012

Protokoll - årsmöten

Läs protokoll från våra senaste årsmöten:

Välkommen till Föreningen för magistrar och alumner med D-nivå i vårdvetenskap

En alumnförening består av alumner som är tidigare studenter från en viss skola, t.ex. Uppsala universitet.

Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap finns två alumnföreningar, varav Magistrar och alumner med D-nivå i vårdvetenskap är den ena. Föreningen är en allmännyttig ideell förening med ändamål att stärka samhörigheten mellan gamla studenter sinsemellan och med institutionen.

Föreningens verksamhet

En gång per termin anordnas ett möte där aktuellt ämne eller utvecklingsarbete presenteras, diskuteras och analyseras. Detta för att sprida kunskap och information samt för att fortsätta de vetenskapliga diskussionerna från studierna vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

HT 2013

Marie-Charlotte Stenborn Gustafsson chef vid Patientnämnden berättade om nämndens verksamhet samt vilken typ av ärenden som Patientnämnden får ta emot.

VT
2013

Kristina Haglund, visade det nyinvigda psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset.

HT
2012

Guidad rundvandring på Gustavianum med ett vård/medicinskt fokus.

VT 2012

Benny Eklund, t.f. IT-direktör, Landstinget i Uppsala län berättade om patienternas tillgång till sina journaler på internet. En realitet från hösten 2012.

HT 2011

Elisabeth Persson, klinisk adjunkt och leg. sjuksköterska berättade om kliniska adjunkternas arbete i Gävleborgs län.

VT 2011

Gunilla Eriksson, leg. arbetsterapeut, med. dr. och Marie Fogelberg Dahm, leg. sjuksköterska beskrev hur evidensbaserad kunskap kan omformuleras till kvalitetsnormer och standardvårdplaner.

VT 2010

Sune Larsson, FoU-direktör, Akademiska sjukhuset deltog i diskussionen på vilket sätt sjukhuset möjliggör för våra medlemmar att bidra med sin kompetens i vården.

HT 2009

Agneta Joelsson, leg sjuksköterska berättade om hur rehabiliteringen av ryggmärgsskador vid Akademiska sjukhuset fick högsta betyg av CARF som är en organisation som verkar för högsta möjliga kvalitet inom rehabilitering och erhåller internationell standard för de ackrediterade klinikerna/programmen.

VT 2009

Diskussion om hur nyttja kliniskt verksamma alumners kompetens.

HT 2008

Diskussion om våra roller på våra arbetsplatser, hur vi kan bidra på våra arbetsplatser med vår kompetens t.ex. vid evidensbasering, verksamhetsutveckling, handledning av studenter både vad gäller praktik och uppsatser. Om alumnföreningen kan påverka arbetsplatserna.

VT 2008

Lena Gunningberg, FoU-ledare vid kirurgdivisionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, föreläste om principer vid framställande av posters.

HT 2007

Anne Söderlund, docent, sammankallande för Forum för multiprofessionell forskning vid Akademiska sjukhuset, berättade om hur Akademiska sjukhusets olika divisionschefer ställer sig till utvecklingsarbete och forskning för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer m.fl.

VT 2007

Birgitta Johansson, universitetslektor i onkologisk omvårdnad, berättade om det övergripande uppdraget som Vård FoU-samordnare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

HT 2006

Christine Leo Swenne, vårdutvecklare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala föreläste om kvalitetsindikatorer.

 

Föreningens stadgar

Via länken nedan kan du läsa föreningens stadgar.

Länk till stadgar

Kalendarium

Via länken nedan kan du läsa vad som är på gång inom föreningen

Länk till kalendarium

Kontakt

Marie Fogelberg Dahm
E-post

Annika Terner
E-post
 

Så här började det

Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap startades under 2000 ett nätverk för magistrar i vårdvetenskap. Initiativtagare till detta var institutionens prefekt Marianne Carlsson tillsammans med doktoranderna Kristina Haglund och Helena Lindstedt. Nätverket träffades en gång per termin med differentierat program.

Den 23 november 2006 bildades alumnföreningen för Magistrar och alumner med D-nivå i vårdvetenskap vilket innebar att även alumner med D-nivå i vårdvetenskap men utan magisterexamen är välkomna i alumnföreningen.

Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs att du utbildats till sjuksköterska vid Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, vid Vårdhögskolan i Uppsala län eller vid Uppsala universitet.

Läs mer om medlemskap i föreningen

Du kan också registrera dig i Uppsala universitets alumnnätverk. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära.

Till Uppsala universitets alumnnätverk

Styrelsen

Här kan du läsa mer om vilka som sitter i styrelsen för föreningen

Styrelsen